Regels en Authoriteit bij Leerlingen en Leraren (REALL-talk)

Over Reall-Talk

Welkom op de website van de Reall-Talk studie. Hier vindt u meer informatie over de inhoud van de studie en kunt u zich aanmelden voor deelname.

Regels en Autoriteit in Leraren en Leerlingen (Reall-Talk)

In het REALL-talk onderzoek willen we meer te weten komen over de manier waarop leraren en leerlingen met elkaar omgaan. Leraren zijn, na de ouders, namelijk de eerste vorm van een autoriteitsfiguur die jongeren tegenkomen. Ook zien jongeren hun leraren over het algemeen meerdere keren per week. De manier waarop de twee met elkaar omgaan, heeft invloed op het gedrag van jongeren richting vergelijkbare personen of instanties met autoriteit, binnen en buiten de school. Een goed voorbeeld hiervan buiten de school is een politieagent.

In dit onderzoek richten we ons op het contact tussen leraren en hun leerlingen en hoe leraren zelf denken over hun manier van lesgeven. Hierbij wordt in de klas gekeken naar de manier waarop gesprekken gevoerd worden en hoe eventuele meningsverschillen worden opgelost. Daarnaast vragen we leraren om hun kijk op het lesgeven en hun manier van communiceren te geven. Met al deze kennis kan een hulpmiddel ontwikkeld worden waarmee verschillende onderdelen van gesprekken tussen leerlingen en leraren herkend kunnen worden. Deze onderdelen kunnen een positieve invloed hebben op het volgen van de regels en het accepteren hiervan door jongeren.

Opbouw van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen. In elk onderdeel wordt vanuit een andere hoek gekeken naar de omgang tussen leraren en leerlingen.

Onderdeel 1: Klasobservaties

In dit onderdeel zal een van de onderzoekers bij u langs komen om 2 lessen te observeren. Tijdens deze observaties zal de onderzoeker achter in het lokaal plaats nemen en aantekeningen maken met betrekking tot de communicatie tussen de leraar en de leerlingen.

Onderdeel 2: Interview

Na afronding van het eerste onderdeel gaat u in gesprek met de onderzoeker om uw kijk op het lesgeven te delen. De onderzoeker zal u vragen stellen over uw eigen stijl van lesgeven en hoe leerlingen zich in de klas gedragen. Het interview zal ongeveer 30 tot 45 minuten duren.